Projectmanagement

Grip op uw Projecten

Wepromac werkt duidelijk, efficiënt en professioneel. Dat geldt voor zowel het gehele bouwproces of voor alleen een onderdeel hiervan. Wij nemen u de totale zorg uit handen. Binnen het overeengekomen budget en binnen de afgesproken tijdsplanning. Zonder een moment de hoge kwaliteitsnorm uit het oog te verliezen.

Projectmanagement

Wepromac begeleidt en coördineert nieuwbouw, verbouw en renovatie/transitieprojecten.

Tijdens het gehele proces staan we borg voor risicobeheersing. We adviseren u bij de selectie van bouwpartners, maar wij bewaken ook de kosten, planningen en de kwaliteit.

Wij begeleiden u zowel in de ontwerpfase, de voorbereidingsfase als in de realisatiefase. Uw voordeel; één aanspreekpunt gedurende het gehele proces. Maar daarnaast kunnen we u ook van dienst zijn bij specifieke deelprojecten.

Op verzoek treden wij op als gedelegeerd opdrachtgever, waar Wepromac, alle betrokken partijen contracteert en aanstuurt.

Wij adviseren en ondersteunen u bij de voorbereiding en realisatie van strategische huisvestingsplannen en huisvestingsvraagstukken. Hierbij denken wij aan het opstellen van een plan van aanpak, programma van eisen, budgetramingen en aan begrotingen. Verder kunnen wij u ook adviseren ten aanzien van kostenaspecten met betrekking tot bijvoorbeeld planwijzigingen en onderhoud

Ontzorging van het hele proces

Tijdens het gehele proces staan we borg voor risicobeheersing. We adviseren u bij de selectie van bouwpartners en bewaken daarbij de kosten, planningen en de kwaliteit. Wij begeleiden u zowel in de ontwerpfase, de voorbereidingsfase als in de realisatiefase. Uw voordeel; één aanspreekpunt gedurende het gehele proces.

Daarnaast kan Wepromac u van dienst zijn bij specifieke deelprojecten. En op verzoek treden wij op als gedelegeerd opdrachtgever, waarbij Wepromac alle betrokken partijen contracteert en aanstuurt.

Sucessvolle projecten door klantgericht projectmanagement

Projecten worden steeds complexer en er worden steeds hogere eisen gesteld aan het projectmanagement. De projectmanager heeft het razend druk en hij staat vaak voor een groot aantal problemen tegelijkertijd. Een projectmanager is daarom pas effectief als aan in ieder geval de volgende punten wordt voldaan:

Communicatie


Vaak gaat het mis bij de communicatie. Deze kan gebrekkig zijn waardoor ook de structuur van het project kan ontbreken

Motivatie


Voorkom problemen met het motiveren en informeren van projectdeelnemers, klanten, opdrachtgevers en andere belanghebbenden

Controle


Als projectmanager wil je in controle zijn: door goede sturing zorg je bijvoorbeeld voor de follow-up van activiteiten

• Gebrekkige communicatie en structuur van het project
• Problemen met het motiveren en informeren van projectdeelnemers, klanten, opdrachtgevers en andere belanghebbenden
• Onvoldoende controle en problemen met de sturing en follow-up van activiteiten

Een complex bouwproject, krappe bouwtijden, vastgestelde budgetten. Stuk voor stuk aspecten die steeds vaker een hoge druk leggen op uw organisatie, kwaliteit en projectdocumentatie. De beheersing van al deze aspecten: dát is de kunst.

Pas dan kunt u spreken van een succesvol eindresultaat.

Komt u met ons in gesprek?

Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van Wepromac? Neem dan contact met ons op

info@wepromac.nl
Kerkstraat 43, 6871BH Renkum
+31 6 2335 7629