Betrokkenheid en kwaliteit

Praktijkgericht Projectmanagement

Wepromac werkt duidelijk, efficiënt en professioneel. Dat geldt voor zowel het gehele bouwproces of voor alleen een onderdeel hiervan. Wij nemen u de totale zorg uit handen. Binnen het overeengekomen budget en binnen de afgesproken tijdsplanning. Zonder een moment de hoge kwaliteitsnorm uit het oog te verliezen.

Nieuwbouw architectuur
Pand in oude stijl

Projectmanagement

Nieuwbouw, verbouw & renovatie/transitieprojecten

Wij stellen ons tot doel diensten te leveren met een duidelijke toegevoegde waarde voor organisaties.

Voor u als opdrachtgever is van belang, dat wij met u meedenken, zich als het ware vereenzelvigen met uw organisatie.

Betrokkenheid en Kwaliteit staat daarbij hoog in het vaandel. Praktijkgericht denken en handelen vormen daarbij de basis.

Dienstverlening

Diensten van Wepromac

Onze dienstverlening bevat onderstaande punten:

• Projectmanagement
• Bouwadvies, begeleiding en coördinatie
• Kwaliteitscontrole
• Keuringen in de bouw

Neem contact op of lees meer over onze diensten.

Verbouwing woonhuis

Komt u met ons in gesprek?

Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van Wepromac? Neem dan contact met ons op

info@wepromac.nl
Kerkstraat 43, 6871BH Renkum
+31 6 2335 7629